ඕනෑම රටක ඕනෑම දුරකථනයකට නොමිලේ sms යවන්න

Wednesday, December 5, 2012

ලක‍්ෂ 06 ක් ජනතාව නිරපරාදේ මිය යෑම



දුම්කොළ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන නිසා  සාමාන්‍ය මහජනතාවට සිදුවන හානිය දිගින් දිගටම සානථ වන තත්ත්වයක් හමුවේත් මිනිමරු දුම්කොළ කර්මාන්තය යෙහෙන් වැජඹීම අතිශය කණගටුදායකය . මේ සම්බන්ධ මෑතක කරුණු හෙළිදරුව් කිරීමක් කරනු ලැබුවේ වෛද්‍ය සංගමය විසිනි. ලොව පුරා මිලියන 06ක් දුම්කොළ භාවිතයෙන් මිය යන බවත් එයින් ලක‍්ෂ 06ක් ජනතාව මිය යන්නේ දුම් නොබන නමුත් දුම්වැටි මාරයාට ගොදුරු වීමෙන් බව ශ්‍රීලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපති මහචාර්ය වජිර දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කරයි. (දිවයින 12.05.2012)